Thư viện đề kiểm tra

     Trường Tiểu học Hoà Lý trân trọng giới rhiệu, một số đề kiểm tra định kỳ của nhà trường trong những năm học vừa qua để đồng nghiệp, cha mẹ học sinh, học sinh và bạn đọc tham khảo. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và bạ đọc.
     Xin trân trọng cảm ơn !
                                                                                                                                                                                                                PTC
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:21, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
09:43, 2 thg 4, 2013
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
09:43, 2 thg 4, 2013
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
09:43, 2 thg 4, 2013
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:33, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:33, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
18:43, 9 thg 11, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:57, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:53, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:13, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:14, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
09:42, 2 thg 4, 2013
ĉ
TV 4.doc
(218k)
Tiểu học Hoà Lý,
09:42, 2 thg 4, 2013
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
09:42, 2 thg 4, 2013
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
09:42, 2 thg 4, 2013
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
09:42, 2 thg 4, 2013
ĉ
Toan 5.doc
(282k)
Tiểu học Hoà Lý,
09:44, 2 thg 4, 2013
ĉ
Toan2.doc
(94k)
Tiểu học Hoà Lý,
18:45, 9 thg 11, 2010
ĉ
toan 4.doc
(274k)
Tiểu học Hoà Lý,
09:44, 2 thg 4, 2013
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:10, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:58, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:08, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:13, 12 thg 8, 2010
ċ
ĐềKTĐKgiữahọckỳIInămhọc2009-2010(mônTiếngViệt).zip
(141k)
Tiểu học Hoà Lý,
19:12, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:36, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:36, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:33, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:35, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:35, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:16, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:51, 12 thg 8, 2010
ċ
ĐềkiểmtrađịnhkỳgiữaHKI09-10(mônToán).zip
(61k)
Tiểu học Hoà Lý,
19:10, 12 thg 8, 2010
ċ
ĐềkiểmtrađịnhkỳgiữaHKII09-10(mônToán).zip
(88k)
Tiểu học Hoà Lý,
18:47, 12 thg 8, 2010
ċ
Đềkiểmtrađịnhkỳnămhọc2008-2009(mônToán).zip
(181k)
Tiểu học Hoà Lý,
18:44, 12 thg 8, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:14, 12 thg 8, 2010
Comments