Tài nguyên - Bài giảng

Sau đây là một số bài giảng và tiện ích nhằm hỗ trợ từ xa qua mạng Internet, chia sẻ để các đồng nghiệp cùng thảo luận, dùng chung.
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
Mootj số thủ thuật khi dùng chương trình soan thảo văn bản (word) và bảng tính điện tử (Excel)   5525k v. 1 07:18, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt VEMIS  1976k v. 1 07:17, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
100 bài toán trắc nghiệm dành cho học sinh lớp 5  422k v. 1 04:26, 2 thg 7, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  9463k v. 1 07:19, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  158k v. 1 00:39, 16 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  745k v. 1 00:40, 16 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
Giáo án dạy ATGT lớp 5  2978k v. 1 06:55, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
Bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ( Mô đun 1)  327k v. 1 08:19, 29 thg 7, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
Bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp GVTH ( Mô đun 2)  316k v. 1 08:21, 29 thg 7, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
Bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ( Mô đun 3)  243k v. 1 08:22, 29 thg 7, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
LT và Câu : Cái đẹp - Lớp 4  12727k v. 1 04:16, 2 thg 7, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
Môn khoa học lớp 5 Bài : Cao su  2329k v. 1 09:02, 3 thg 7, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  6302k v. 1 06:54, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
Môn Đạo đức lớp 2  574k v. 1 07:11, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  239k v. 1 00:40, 16 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  1132k v. 1 07:03, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  5450k v. 1 06:21, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  1770k v. 2 07:23, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ĉ
Xem Tải xuống
Điều lệ hội khuyến học Việt Nam  59k v. 1 06:16, 9 thg 1, 2011 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  2473k v. 1 07:07, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Bộ giáo án lớp 5    1647k v. 2 06:27, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  923k v. 1 00:41, 16 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  1586k v. 1 07:03, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  1205k v. 1 07:16, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Trọn bộ giáo án lớp 1   1131k v. 2 06:27, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Trọn bộ giáo án lớp 2   2454k v. 2 06:28, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Trọn bộ giáo án lớp 3   3434k v. 2 06:29, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
  1821k v. 1 06:30, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
  32k v. 1 06:30, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
Tài liệu để Thầy Bùi Văn Tâm tham khảo, giảng bài cho các lớp hiệu trưởng  15892k v. 1 07:20, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Một số hình ảnh về con vật, cây cối... phục vụ cho soạn giáo án và ra đề thi.  9479k v. 1 07:00, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn cài đặt MyEqText3.0  23k v. 1 18:39, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
  769k v. 1 18:12, 24 thg 2, 2013 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Học địa lý sinh động hơn  6197k v. 1 18:28, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Giáo án thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2010 - 2011 ( Môn Khoa học 5 )  6900k v. 1 06:07, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ĉ
Xem Tải xuống
  99k v. 2 17:29, 24 thg 2, 2013 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Ký hiệu   117k v. 1 06:33, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
Giáo án thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2010 - 2011 ( bài Làng quê và đô thị)  11134k v. 2 06:04, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Trang web cho đăng ký để quản lý, điều khiển nhiều máy tính của mình qua mạng internet   12505k v. 1 07:16, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
PM học tiếng Anh - giúp các bạn phát âm tiếng Anh đúng cách và học từ mới nhanh nhất, nhớ lâu   2007k v. 1 18:42, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Ċ
Xem Tải xuống
Giáo trình MS-Word  2240k v. 1 02:00, 20 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Chương trình sẽ làm đơn giản việc gõ công thức, nhanh chóng như gõ văn bản trong môi trường Microsoft Word.  4167k v. 1 18:41, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ċ

Tải xuống
Ảnh vui ( người và vật)  2209k v. 1 06:34, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  5484k v. 1 06:17, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  9350k v. 1 06:51, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ĉ
Xem Tải xuống
Nội quy trường tiểu học Hoà Lý  35k v. 1 05:46, 1 thg 1, 2011 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  1966k v. 1 07:04, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  1285k v. 1 07:04, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  1253k v. 1 06:46, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  1203k v. 1 07:25, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  1849k v. 1 07:05, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  1619k v. 1 07:05, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
Làm ô chữ đố vui  3949k v. 1 07:19, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
  115k v. 1 06:22, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn soạn giáo an điện tử   2953k v. 1 07:15, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
  680k v. 1 06:22, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  12058k v. 1 06:40, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  5389k v. 1 06:25, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Điều khiển máy tính từ xa qua mạng Internet   2187k v. 1 07:14, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
  146k v. 1 06:25, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Ảnh vui về thiên nhiên  6816k v. 1 06:36, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  4653k v. 1 07:06, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  610k v. 1 07:16, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  660k v. 1 07:26, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  7718k v. 1 07:31, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ć
Xem Tải xuống
  1242k v. 1 07:33, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
tài liệu để giảng về Internet   376k v. 1 07:13, 25 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
  552k v. 1 06:25, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Một số ảnh động vui  758k v. 2 06:36, 31 thg 12, 2010 Tiểu học Hoà Lý
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn khắc phục lỗi màn hình xanh (dump memory)  127k v. 1 19:12, 25 thg 1, 2010 Dinh Vuong Son Managerment ICT
Comments