Khối lớp 2

                                                                        DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A 
                                                                                  NĂM HỌC 2013- 2014
 
STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
KTĐK GIỮA HKI
KTĐK  HKI
KTĐK GIỮA HKI
CUỐI NĂM
TV
TOÁN
TV
TOÁN
TV
TOÁN
TV
TOÁN
 1TRẦN NGỌC ÁNH13.07.2006910  9  8
 2  CHU VĂN DUONG10.05.200678 10   9  10
 3  LƯƠNG CONG DƯƠNG 07.12.200699 10   8  10
 4 TRẦN NGỌC ĐẠT1.05.200689  9  8
 5 VŨ QUỐC ĐOÀN 15.03.200689  9  10
 6  ĐẶNG THỊ THU HẰNG16.11.200699 10   10  8
 7 TRẦN BẢO HÂN10.05.2006109 10   10  10
 8  NGUYỄN T THU HƯƠNG29.04.2006109  10  9
 9 TRẦN T THU HƯƠNG16.07.200699  9  10
 10  PHẠM MINH HẢI 26.04.200678  9  10
 11  NGUYỄN LÂM HUY05.09.2006810 10   10  10
 12  NGUYỄN T HƯƠNG LAN27.05.200679  8  10
 13 TRẦN THỊ PHƯƠNG LIÊN06.10.200697  9  10
 14  TRẦN THỊ MAI18.06.200689 10   9  10
 15  NGUYỄN T TRÀ MY23.05.200699  9  8
 16  TRẦN T THÚY NGA08.06.2006109 10  10   9  10
 17  TRẦN THỊ NGỌC14.01.2006910 10  10   10  10
 18  NGUYỄN THỊ NHUNG29.06.200699 10   9  9
 19  NGUYỄN ĐỨC THẮNG06.06.2006910 10   9  9
 20 TRẦN QUANG TÙNG13.12.200699 10   9  10
 21  TRẦN THANH TÙNG06.06.200699  10  10
 22  NGUYỄN TUỆ VI09.01.200699 10  10  10   10  10
 23  NGUYỄN T HÀ VY2.01.2006109 10   10  9
 24 PHẠM KHÁNH HẠ VY27.06.200699 10  10  10  10   10  9
 

 
 
 
  
                                                                           DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2B
-                                                                                   NĂM HỌC 2013- 2014
 
STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
KTĐK GIỮA HKI
KTĐK  HKI
KTĐK GIỮA HKI
CUỐI NĂM
TV
TOÁN
TV
TOÁN
TV
TOÁN
TV
TOÁN
1LÊ HUY AN10.07.2006          
 8  8  9
 2  NGUYỄN THỊ LAN ANH03.10.2006  7  8  8
 3  PHẠM THỊ HỒNG ÁNH4.02.2006   9  9  9
 4 LÊ ĐỨC CẢNH14.08.2006  7  7  8
 5  NGUYỄN ĐỨC CẢNH10.11.2005  5  8  8
 6  NGUYỄN THÁI DƯƠNG05.06.20068988799  9
 7  NGUYỄN HẢI ĐĂNG03.05.200669  7  8
 8  LÊ HUY GIANG10.07.2006  7  8  8
 9  TRẦN T DIỄM HƯƠNG16.09.2006  9 10   9  8
 10  TRẦN THỊ HƯƠNG 10.05.2006  7  8  8  8
 11  TRÀN THỊ HOÀI21.07.2004  5  6
 12  NGUYỄN THÙY LINH4.03.2006  6 7  7
 13  VŨ VĂN LONG10.08.20067  7  9
 14 ĐẶNG VĂN MINH05.06.2006  7 10   8  9
 15  TRẦN LÂM MINH29.08.2006  7  7  7
 16  PHẠM QUỲNH NHƯ 02.07 .2006  7  7  7
 17  TRẦN T NHƯ QUỲNH22.05.2006  8  8  8
 18  TRẦN QUANG SAO 13.03 .2006  8 10   8  9
 19  TRẦN THỊ TÂM17.07.2006  7  7
 20 ĐỖ MINH THĂNG 18.08 .2006  5  5  7
 21 NG. HOÀNG PHONG THÁI  19.07.2006  9 10   9  9
 22  NGUYỄN THỊ THÙY 3.01 .2006  9  9  8
 23  TRẦN NGỌC TUÂN 14.02 .2006  8  9  10
 
 
 
                                                               DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2C -
                                                                        NĂM HỌC 2013 - 2014
 
 
STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
KTĐK GIỮA HKI
KTĐK  HKI
KTĐK GIỮA HKI
CUỐI NĂM
TV
TOÁN
TV
TOÁN
TV
TOÁN
TV
TOÁN
 1  TRẦN HOÀNG ANH 20.04.2006   5  7  7
 2  TRẦN T NGỌC ÁNH 30.07.2005   6  8  5
 3  LƯU T XUÂN DIỆU 26.06.2006   8 9 7  9  8
 4 TRẦN T MỸ DUYÊN 03.05.2006   7  8  8
 5  TRẦN TIẾN ĐẠT 05.06.2006   7 10   9  9
 6  TRẦN T MAI HƯƠNG  31.10.2006  8  8  10
 7  ĐẶNG THỊ HỒNG HẠNH 02.06.2006   9 10   9  10
 8  NGUYỄN HỒNG HẠNH 02.06.2006   7  9  8
 9  TRẦN VĂN HIẾU  26.08.2006   8  9  7
 10  TRẦN QUANG HOÀNG 25.09.2006   7  8  8
 11  TRẦN TRÌNH KHÁNH 17.10.2006   8  6  8
 12  TRẦN THỊ THÙY LINH 19.04.2006   9  9  9
 13  NGUYỄN THỊ LỤA 30.09.2006   8  7  9
 14  BÙI THỊ HẠNH QUYÊN 06.10.2006   7 10   7  8
 15  TRẦN NHẬT TÂN 27.11.2006   5  8  7
 16  NGUYỄN VĂN THANH 12.05.2006   6  7  7
 17  TRÂN THỊ THOA 25.05.2006   8  8  8
 18  NGUYỄN MẠNH TIẾN 26.12.2006   6  9  9
 19  NGUYỄN THỊ TRANG 16.02.2006   8  9  8
 20  TRẦN HUYỀN TRANG 05.07.2006   9 10   10  8
 21  NGUYỄN TRÍ TRƯỜNG 16.08.2006   2  4  1
 22  TRẦN QUANG VINH 29.04.2006   7  7  8  7
 23 ĐẶNG QUỐC VIỆT24.112.2006  1 2 3
Comments