Khối lớp 1

  - Tổng số học sinh khối lớp 1 : 60 em
                                                                           DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A 
                                                                                 NĂM HỌC 2013- 2014

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KTĐK GIỮA HKI

KTĐK  HKI

KTĐK GIỮA HKI

CUỐI NĂM

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

 1 Đỗ Tuấn Anh 10.06.2007 10 10  10   9  9
 2
 Trần Thị Vân Anh
18.02.2007   10 9  9  9
 3  Nguyễn Thị Kim Ánh28.06.2007109  9 10   9  9  9
 4  Trần Dũng cảnh    10.12.200799  8  6
 5  Nguyễn Tiến cường20.08.20071010  8
 6  Trần Thị Hồng Diệu08.03.20071010  10  10   9
 7 Trần Ngọc Đại05.01.20071010 10  10   10
 8 Trần Văn Đạt22.04.2007109 10   10
 9  Nguyễn Thị Giang23.03.2007910 10   10
 10 Nguyễn Thị Hồng Giang    23.04.200799  9
 11  Vũ Hương Giang 24.08.20071010 10  10  10  10   10 10 
 12 Trần Trung Hiếu 24.04.20071010 10   8
 13  Nguyễn Việt Hoàng07.06.2007910 10   9
 14  Tạ Lê Gia Huy01.08.2007910  9
 15  Trần Tuấn Kiệt15.05.20071010  8
 16  Từ Viết Khởi31.05.20071010 10   8
 17  Trần Bảo long30.01.200789  8
 18 Nguyễn Văn Nam15.02.2006109  7
 19  Trần Thị Diệu Linh29.03.2007910 8  6
 20 Nguyễn hồng Nhung1.06.2007105  10
 21  Trần hồng Nhung14.06.2007996106  9
 22 Đỗ Yến Nhi20.05.2007109 10  10  10   9
 23  Trần THị Yến Nhi15.07.20071010 10  10   9
 24  Trần Thị Kiều Oanh07.12.20071010 10   9
 25 Trần Thị Như Quỳnh20.06.2007910 10   2
 26  Trần Hiến Thịnh12.06.200657451  10
 27 Nguyễn Phương Thảo117.06.20074781089  9
 28 Trần Thị Thủy23.10.2007910 10   10
 29 Trần Thanh Tùng06.08.20071010 10   9
 30  Phạm Đức Tuynh 07.02.2007   9 10  10   10
 31Trần Xuân Sơn  17.12.2007     7 8


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B -
 NĂM HỌC 2013 - 2014


STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KTĐK GIỮA HKI

KTĐK  HKI

KTĐK GIỮA HKI

CUỐI NĂM

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

TV

TOÁN

 1  PHẠM THỊ LAN ANH13.08.200799  8
 2  NGUYỄN TUẤN ANH31.01.2007810 10   6  7
 3  NGUYỄN NAM CAO06.11.200789  8  6
 4  NGUYỄN THỊ KIM CÚC14.03.20071010 10   9  6
 5  TRẦN PHƯƠNG DUNG01.03.2007910        
 6  TRẦ QUANG DUY17.09.2007910 10   9  9
 7 TRẦN VĂN DUY23.05.2007109 10   8
 8 TRẦN MINH ĐỨC 17.01.2007710  8  5
 9  NGUYỄN THỊ THU HẰNG 25.10.20071010 10  10   10  7
 10 ĐINH QUANG HUY 28.12.2007810  8  6
 11  TRẦN QUỐC HUY 18.08.20071010 10  10   9  8
 12  NGUYỄN T THU HƯƠNG 21.04.200752  1  2
 13  TRẦN ĐỨC LONG09.11.200645 2      2 1
 14 NGUYỄN THÙY LINH09.08.2007810 10  10   2  1
 15 NGUYỄN HOÀI NAM09.07.200745 2 5 2  8
 16 NGUYỄN TIẾN NHẬT 27.08.2007910 10   8
 17 TRẦN THỊ YẾN NHI02.08.2000758  9
 18  NGUYỄN T THÚY NGÂN 30.08.2007910 10   3  7
 19  NGUYỄN TRỌNG QUÝ31.08.200778  10  8
 20  NGUYỄN T NHƯ QUỲNH07.02.20071010 10   7  5
 21  NGUYỄN TÚ TÀI 27.10.200789  10  8
 22  TRẦN THANH THẢO22.11.2007910      8  7
 23  VŨ VĂN THÀNH 28.01.2007910 10   9  9
 24  TRẦN VĂN THẮNG25.01.2007108 10   8  8
 25  NGUYỄN T THÙY TRANG13.01.2007910  8  8
 26  TRẦN THANH TRÀ05.10.20071010 10  10   9  7
 27  NGUYỄN TRẦN N TÂM28.03.20071010 10   9  8
 28  ĐINH TRẦN ANH TUẤN19.10.2007610 10   9  7
 29  TRẦN THU UYÊN13.01.20071010 10  10   9  9
 30  NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN06.06.20071010 10   10
 8
Comments