ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LÝ NHIỆM KÌ: 2013 -2015

đăng 19:39, 7 thg 4, 2013 bởi Tiểu học Hoà Lý   [ đã cập nhật 05:56, 10 thg 4, 2013 ]

ĐẢNG BỘ XÃ NGUYÊN LÝ

CHI BỘ TRƯỜNG TH HOÀ LÝ

                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                           Nguyên Lý, ngày 2 tháng 3 năm 2013

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2013

Phư­ơng h­ướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2015.

 

 

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa đại hội !

Thực hiện công văn số 128-CV/TCHU ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Huyện uỷ Lý Nhân về việc Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2013-2015.

Thực hiện kế hoạch số 01–KH/ĐU ngày 1 tháng 3 năm 2013 của Đảng uỷ xã Nguyên Lý về việc hướng dẫn Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2013-2015.

Hôm nay Chi bộ  trường Tiểu học Hòa Lý tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm mục đích. Đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ 2013-2015

Bầu ra ban cấp uỷ Chi bộ.

Thay mặt Chi bộ trường Tiểu học Hòa Lý  tôi xin được thông qua trước đại hội dự thảo báo cáo. Báo cáo gồm 2 phần:

1. Đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013.

2. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015.

 

PHẦN  THỨ NHẤT:

KIỂM ĐIỂM  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010-2013.

 

1. Đặc điểm, tình hình.

Số đảng viên trong chi bộ: 11 đ/c/tổng số 22 CB,GV,CNV

Công tác tại trường: 11 đ/c

Trình độ chuyên môn: Đại học SP: 6đ/c

                                    CĐSP :    4 đ/c

                                      TCKT: 1 đ/c

a. Thuận lợi:

- Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều là công chức, viên chức và lao động đã được đào tạo chuyên môn, có trình độ nhận thức. Đảng viên làm việc tập trung, công tác hội họp thuận lợi.

- Có sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã trong mọi hoạt động.

- Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhà trường là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Mặt hoạt động này luôn có một hệ thống văn bản của Bộ, Sở, PGD & ĐT chỉ đạo thường xuyên. Nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ là quán triệt các văn bản, chủ trương chính sách vận dụng vào thực tế địa phương, nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Đảng viên trong chi bộ đều trẻ khỏe, nhiệt tình trong công tác.

b. Khó khăn:

- Đứng trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội, sự nghiệp giáo dục đã và đang đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục và ngày càng đặt ra các điều kiện CSVC, thiết bị dạy học cao hơn. Với điều kiện kinh tế của địa phương, vấn đề xây dựng CSVC còn gặp khó khăn, tác động trực tiếp đến kết quả dạy học và phong trào giáo dục của nhà trường.

- Trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên không đồng đều, ý thức trung bình chủ nghĩa còn tồn  tại ở một số giáo viên, công nhân viên. Vì vây việc lãnh đạo tư tưởng chính trị xác định ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức lao động, ý thức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ là vấn đề lớn đặt ra cho công tác lãnh đạo tư tưởng của Chi bộ.

- Do phảI thực hiện công tác giảng dạy nên 1 số buổi Đảng ủy xã tổ chức học chính trị, đảng viên không tham dự được đầy đủ.

Với những đặc điểm, thuận lợi và khó khăn cơ bản đã nêu trên, Chi bộ trư­ờng TH Hòa Lý xin báo cáo trình Đại hội những nội dung cụ thể như­ sau:            

I - NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

    Quán triệt chỉ thị  năm học của Bộ giáo dục & Đào tạo, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng ủy, chi bộ đã đề ra nhiều biện pháp sáng tạo nhằm động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kì 2010-2013 như:

   Tiếp tục đổi mới ph­ương pháp giảng dạy,  nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng công tác bồi d­ỡng học sinh giỏi; làm tốt công tác phát triển và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tăng c­ường công tác bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, thực hiện tốt đổi mới về đánh giá kết quả học tập của học sinh, quan tâm đúng mức tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực". Xây dựng được tập thể sư­ phạm đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nư­ớc.Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, tập thể đạt danh hiệu thể lao động xuất sắc, được đón huân chương lao động hạng Ba. nhiều cá nhân được công nhận lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua bằng khen, giấy khen các cấp. 

   Kết quả cụ thể là : 

 1.1- Công tác phát triển và phổ cập giáo dục:

    + Huy động 100 % số trẻ 6 tuổi ra lớp 1, duy trì sĩ số đạt 100% không có học sinh bỏ học.

   + Công tác điều tra phổ cập được duy trì thường xuyên. Hồ sơ phổ cập luôn được xếp loại tốt. Xếp thứ 1/31 trường

 1.2-  Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  - Giáo dục đạo đức :

     Trong các năm học của nhiệm kì vừa qua không có hiện t­ượng học sinh trong trường bị kỷ luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội. 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm thực hiện đầy đủ (hoàn thành 5 nhiệm vụ của học sinh )

  - Công tác dạy và học :

          Quán triệt đầy đủ các nội quy, quy định, các văn bản của ngành.

100% CB – GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn như: Soạn bài, chấm trả bài, công tác chủ nhiệm lớp.

Giáo án được ký trước 1 tuần.

Có sổ theo dõi sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.

Hồ sơ giáo án của giáo viên đầy đủ thường xuyên được kiểm tra đánh giá

Kết quả thi lên lớp đạt 98-100%.

Khối lớp 5  xét hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%.

         Trong nhiệm kỳ khen thưởng  184 HSG và 264 HSTT

Công tác học sinh giỏi luôn được quan tâm đúng mức. Nhà trường bố trí giáo viên có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình trong công tác để tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Chính vì vậy mà công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn đạt kết quả cao xếp từ thứ 3-8/31 trường trong huyện.

         Hoạt động Ngoài giờ lên lớp, công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, phong trào Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp đi vào nền nếp ổn định. Qua kiểm tra được Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá xếp loại tốt. Hội thi tiếng hát dân ca cấp huyện đạt giải A, thi TDTT xếp thứ 5/31 trường.

1.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên:

- Xác định công tác xây dựng đội ngũ là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vì vậy trong năm học qua nhà trường đã có nhiều biện pháp bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ như: Giáo dục tư tưởng chính trị để nâng cao lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đẩy mạnh Thực hiện  cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhà trường đã quan tâm động viên, tạo điều kiện và cử giáo viên đi học tin học. Đến thời điểm hiện tại 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đã sử dụng được vi tính và đều soạn được giáo án điện tử. Có 22/22 cán bộ, giáo viên, nhân viên có máy tính cá nhân và đại đa số đã nối mạng internet. Mỗi giáo viên đều có hộp thư điện tử, tham gia thư viện trực tuyến, biết khai thác, sử dụng các tư liệu, thông tin trên Internet.

- 100% giáo viên có trình độ tay nghề từ khá trở lên, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy, làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Thi giáo viên giỏi cấp trường có 100% số giờ dạy đạt khá, giỏi, 15/15 gv đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, 3 gv đạt danh hiệu gv giỏi cấp huyện.

1.4. Công tác xã hội hoá giáo dục.

           Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, Đảng, chính quyền và các đoàn thể  của xã luôn quan tâm đúng mức tới các hoạt động của nhà trường đặc biệt là sự ủng hộ của hội cha mẹ học sinh trong việc tăng cường cơ sở vật chất, thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.  

          Hội cha mẹ học sinh hoạt động có nề nếp và hiệu quả phối hợp tốt với nhà trường trong các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh. Trong nhiệm kì qua, hội đã xây dựng quỹ  được tổng số tiền là 166.970.000 đồng để nâng cấp khu vui chơi, vườn hoa, nhà vệ sinh, quét vôi ve các phòng học, trang bị thêm quạt cho các lớp, hỗ trợ các hoạt động và làm phân thưởng cho thầy và trò nhà trường.

2) Lãnh đạo công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể.

2.1. Giáo dục tư tưởng chính trị

          - Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong cán bộ giáo viên và học sinh như: Như chỉ thị số 40/CTTƯ của Ban bí thư Trung ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, các chỉ thị nghị quyết của các cấp, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

          - Các đồng chí đảng viên trong chi chấp hành tốt đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Trong năm qua không có hiện tượng cán bộ giáo viên, học sinh trong trường nói và làm trái với đường lối của đảng và nhà nước.

          - Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt nghị quyết đại hội cán bộ công chức và nghị quyết của cấp trên. Đảng viên luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, nhiều đ/c gương mẫu đi đầu trong  viêc xây dựng nông thôn mới. Gương mẫu đI đầu trong việc đập tường dịch dậu để mở đường giao thông thôn xóm như đ/c Hường, đ/c Hiệp, đ/c Huyền…

          - Phản ánh kịp thời cho ban chi uỷ những diễn biến tư tưởng tốt và chưa tốt để từ đó có những biện pháp chỉ đạo đúng nhất, tạo được sự đoàn kết nhất chí trong hội đồng nhà trường.

          - Cán bộ giáo viên trong trường luôn sống hoà thuận với cộng đồng dân cư. Tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương tạo được uy tín tốt với nhân dân địa phương.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ  chức Đảng.

          - Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị đối với Đảng viên. Thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. Nội bộ Đảng đoàn kết nhất trí  chỉ đạo hoạt động của trường ngày càng tiến bộ.

           - Các buổi sinh hoạt của chi bộ đều diễn ra hoà nhã, thẳng thắn với tinh thần ý thức xây dựng cao.

           - Quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của các cấp.

          - Hàng tháng chi bộ đều có nghị quyết sát với tình hình thực tế công việc trong tháng để lãnh đạo nhà trường thực hiện.

          - Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra của Đảng, trong nhiệm kì không có Đảng viên nào vi phạm điều lệ Đảng.

          - Trong nhiệm kì có 4 quần chúng được kết nạp vào Đảng (trong đó 3 đ/c được chuyển chính thức), 1 đ/c đang học lớp hiểu biết về Đảng.

          - Hàng năm chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc. 100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          - Chi bộ và từng đảng viên đã tiến hành việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4, nghiêm túc chỉ ra ưu,  nhược điểm và phương hướng khắc phục nhược điểm, hạn chế.

2.3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội.

          - Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ lãnh đạo nhà trường đã cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kì 2010 - 2013.

          - Chi bộ đã chỉ đạo tốt hoạt động của tổ chức công đoàn, mọi công đoàn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, công đoàn đã phối hợp với nhà trường tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học. Công đoàn được công nhận công đoàn vững mạnh xuất sắc.

         - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động có hiệu quả. Đoàn viên đã thực sự trở thành nòng cốt trong mọi hoạt động của nhà trường, tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương, luôn được công nhận là chi đoàn mạnh.

         - Đội thiếu niên TPHCM luôn được duy trì và hoạt động tốt, được các cấp đánh giá cao.

II- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

   1. Ưu điểm, nguyên nhân

          Chất lượng hoạt động của chi bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể trong nhà trường có nề nếp, kỉ luật kỉ cương và hiệu quả. Đa số cán bộ đảng viên, đoàn viên công đoàn viên có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

         Chi bộ đã triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác dạy và học.

         Công tác phát triển đảng viên: Cấp ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Cấp ủy tập trung lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.

       Đa số cán bộ đảng viên và cán bộ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao, giúp cho cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách có hiệu quả và có chất lượng.

      Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và nề lối làm việc giữa đảng và chính quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị, Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự đóng góp về tinh thần và vật chất của hội cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương đối với công tác giáo dục của nhà trường.

  * Nguyên nhân

      Được sự lãnh đạo sâu sát của đảng ủy xã, Phòng giáo dục đào tạo Lý nhân, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, đoàn thể.

      Cấp ủy có chương trình kế hoạch cụ thể sát hợp với tình hình thực tế, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể và kế thừa những thành tựu đã đạt được nên cán bộ đảng viên đã hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao.

     Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết nhất trí luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết trong đảng. Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ và có hiệu quả.

2. Tồn tại, nguyên nhân

           Bên cạnh những kết quả xuất sắc đã đạt được, chi bộ cũng còn một số tồn tại như sau:

          - Một số buổi họp toàn Đảng bộ đảng viên tham gia chưa đầy đủ.

          - Một số buổi sinh hoạt chi bộ nội dung chưa phong phú, thời gian chưa nhiều.

          - Một số ít đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu phong cách làm việc thiếu năng động, thiếu tính sáng tạo thiếu động cơ phấn đấu, thiếu tâm huyết với nghề, vì vậy hiệu quả chưa cao

          - Một số GV chưa mạnh dạn trong đấu tranh phê bình.

          - Cấp ủy lãnh đạo đôi khi chưa quyết liệt, còn để đảng viên thực hiện chưa tốt nề lối làm việc, họp hành, nhiệm vụ chuyên môn. Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra.

  *Nguyên nhân

          - Do đặc thù của ngành nên một số buổi sinh hoạt toàn Đảng bộ nhà trường không thể bố trí cho toàn bộ Đảng viên tham gia được. Thời gian dành cho sinh hoạt chi bộ thường kết hợp với các buổi họp và sinh hoạt chuyên môn nên thời gian chưa nhiều nội dung chưa phong phú.

          - Công tác phê bình và tự phê bình trong đảng vẫn còn tình tạng nể nang. Tình cảm nhận thức của một số đảng viên về vai trò tiên phong gương mẫu chưa đầy đủ, sự giác ngộ về nhiệm vụ chính trị chưa đáp ứng với yêu cầu của đảng

          - Cấp ủy đều là cán bộ kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian cho công tác đảng một phần vì mất nhiều thời gian cho nhiệm vụ chuyên môn.

          - Kinh phí hoạt động còn eo hẹp chưa điều chỉnh được nguồn bổ sung.

          - Kinh nghiệm lãnh đạo của cấp ủy còn hạn chế.

3. Bài học kinh nghiệm

   Phải có sự quan tâm lành đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát của đảng ủy cấp trên. Cấp ủy phải nắm, bám sát kế hoạch, biết vận dụng linh hoạt sáng tạo và đề ra biện pháp chỉ đạo cụ thể, có sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm. Mặt khác phảI nắm vững các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước để quán triệt tư tưởng nâng cao nhận thức cho đảng viên, gv, hs.

   Trong chỉ đạo phải nắm bắt sát tình hình thực tế, tìm ra những khâu then chốt trong việc xây dựng chiến lược nhà trường, có tầm nhìn 3-5 năm

  Ưu tiên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tạo điều kiện cho cán bộ, GV, đảng viên được tham gia học tập về chính trị cũng như về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực cán bộ ở từng nhiệm vụ được giao.

  Đảng viên phải có lập trường kiên định, vững vàng, gương mẫu để tạo được niềm tin trong cán bộ, nhân dân và hs về lối sống, đạo đức là tấm gương cho hs noi theo.

  Phải tạo được sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác phê và tự phê, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho từng cán bộ, gv, công nhân viên.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

NHIỆM KỲ 2013- 2015

 I - PHƯƠNG HƯỚNG

          Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua. Chi bộ phấn đấu giữ vững các danh hiệu đã đạt được, liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc của đảng bộ xã. Hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trường giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, các chỉ tiêu thi đua luôn đứng trong tốp 10 trường xuất sắc nhất huyện, Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc, chi đoàn luôn là chi đoàn mạnh, Đội thiếu niên TPHCM luôn được duy trì và hoạt động tốt, được các cấp đánh giá cao.

II – Nhiệm vụ

1) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụchính trị

          - Thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành: như­ phong trào thi đua xây dựng tr­ường học thân thiện học sinh tích cực, phong trào xây dựng tr­ường chuẩn Quốc gia, cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm g­ương đạo đức, tự học và sáng tạo… Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

         - Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đảm bảo duy trì sĩ số 100% , không có học sinh bỏ học. Trường đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ II.

          - Giáo dục đạo đức: Thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh phấn đấu có 100% học sinh hoàn thành 5 nhiệm vụ, không có học sinh vi phạm kỷ luật và mắc các tệ nạn xã hội.

          - Giáo dục trí dục: Chất lượng đại trà luôn đạt và vượt bình quân toàn huyện, chất lượng học sinh giỏi luôn duy trì ở mức cao, đứng trong tốp 10/31 trường. Giảm tỷ lệ học sinh yếu xuống dưới 2%. 100% Hs lớp 5 HTCTTH.

          - Các hoạt động khác xếp loại tốt, kết thúc các năm học các chỉ tiêu thi đua xếp từ thứ 1 đến thứ 10

          - Hằng năm có từ 4 - 5 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, từ 70- 80% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

          - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động sự ủng hộ của hội cha mẹ học sinh, cac nhà hảo tâm đối với công tác giáo dục của nhà trường.

          - Kết thúc các năm học nhà trường giữ vững các danh hiệu đã đạt được, phát huy tốt vai trò của trường chuẩn quốc gia, Tập thể lao động xuất sắc. Từng bước xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ II.

2) Lập trường tư tưởng:

          - 100% cán bộ Đảng viên và giáo viên, học sinh trong nhà trường thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, nói và làm đúng quan điểm, đường lối,chính sách của đảng và nhà nước

          - 100% Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động giáo viên trong trường thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, chỉ thị, nghị quyết của các cấp, gắn bó chặt chẽ với quần chúng nhân dân. đi đầu trong việc xây dựng nông thôn mới.

3) Công tác xây dựng các đoàn thể.

 - Phấn đấu Công đoàn giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn các cấp khen thưởng.

 - Đoàn thanh niên và đội thiếu niên hoạt động tốt có hiệu quả, được cấp trên khen thưởng.

  - Duy trì và làm tốt hơn nữa công tác nữ công trong nhà trường.

2.4) Công tác xây dựng Đảng.

   - Chi bộ hằng năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.

   - Có 100 % đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   - Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng viên và trong trường. Nghiêm túc thực hiện việc phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4.

  - Phấn đấu bồi dưỡng kết nạp từ 1-2 Đảng viên.  

II -  MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH:

  - Tổ chức nghiêm túc việc học tập các nghị quyết của trung ương, chỉ thị số 40/CTTƯ của ban bí thư trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

  - Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đổi mới công tác hội giảng, hội học, viết sáng kiến kinh nghiệm. Sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng dạy học có sẵn, tự làm, sưu tầm thêm một số đồ dùng dạy học. Thực hiện tốt nề nếp "giữ vở sạch, viết chữ đẹp".

   - Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình quy định, điều chỉnh, giảm hợp lý nội dung, chương trình để học sinh học tập vừa sức.

   - Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập của học sinh, phản ánh đúng thực chất kết quả của việc dạy- học của giáo viên; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên ; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng với yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. 

   - Tăng cường kỷ cương nề nếp ở mọi hoạt động như:  đảm bảo giờ giấc, chuẩn bị bài chu đáo trước khi lên lớp, nâng cao hiệu quả giờ dạy, chấm trả bài, đánh giá học sinh đúng quy định.

   -Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, lao động. Duy trì và thực hiện tốt hơn nữa công tác học sinh giỏi phấp đấu có nhiều học sinh giỏi các cấp. Thực hiện tốt, có nề nếp các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các phong trào văn hoá, văn ghệ, thể dục, thể thao.

   -Đổi mới công tác quản lý đặc biệt là việc kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp dưới nhiều hình thức, đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện tốt 3 công khai và quy chế dân chủ ở cơ sở.

  - Thực hiện tốt công tác phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Thực hiện tốt việc duy trì sĩ số không để học sinh bỏ học. Duy trì vững chắc kết quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

  - Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, cha mẹ học sinh, các đoàn thể và các nhà hảo tâm ủng hộ các hoạt động của nhà trường về vật chất và tinh thần. Để giáo dục thực sự là sự nghiệp của toàn Đảng, của nhà nước và của toàn dân.

  - Bảo quản tốt cơ sở vật chất trường lớp, giữ môi trường cảnh quan sư phạm xanh, sạch, đẹp. Tăng cường bổ xung cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá, kiên cố hoá, hiện đại hoá, từng bước xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

  - Sinh hoạt chi bộ đều đặn, nội dung phong phú trung thực, thẳng thắn.

   - Đóng Đảng phí đều đặn đúng thời hạn.

   - Tăng cường công tác kiểm tra trong nội bộ Đảng.

Trên đây là dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kì 2010-2013 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2013-2015 xin trình trước đại hội. Xin đại nghị và các vị đại biểu cho ý kiến đóng góp. Trân trọng cảm ơn.

                                                                           Nguyên Lýngày 2 tháng 3  năm 2013

                                                                                               T/M CHI BỘ

                                                                                                    BÍ THƯ

 

 

                                                               

                                                                                            Phạm Thị Hường


           Dưới đây là một số hình ảnh của Đại Hội
 


 

Comments