‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‎‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‎‏‎‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎‎‎‎‏‏‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‏‎‎‎‏‏‎‏‏‏‏‎‎‏‎‏‎‏‏‏‎‏‏‎‏‎‏‎‎‏‎‎Điều hướng‎‏‎‎‏‎

961ngày kể từ khi
đầu năm học 2011 - 2012

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2012 - 2013

đăng 01:12 02-04-2013 bởi Tiểu học Hoà Lý   [ đã cập nhật 09:04 02-04-2013 ]

PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TH HOÀ LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số 20/2013/BC                                     Nguyên Lý, ngày 5 tháng 1 năm 2013

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II

Năm học : 2012 - 2013

 

PHẦN I : BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC : 2012-2013

   Kính thưa các vị đại biểu !

  Kính thưa các thầy cô giáo!

  Các em học sinh yêu quý !

  Năm học 2012 - 2013 là năm học tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của bộ chính trị về cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.  Với ý nghĩa đó toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh Trường tiểu học Hoà Lý đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ HKI năm học 2012 – 2013. Cụ thể là:

 

I/ Công tác phát triển và phổ cập giáo dục tiểu học:

- Huy động 100% số trẻ 6 tuổi ra lớp 1

- Duy trì sĩ số đạt 100%, không có học sinh bỏ học.

  -  Tỉ lệ các tiêu chuẩn đạt cao.

  - Hồ sơ PCGDTH đạt  ……    /100 điểm. Xếp thứ 1

II - Giáo dục toàn diện:

  1) Giáo dục đạo đức :

   - Thực hiện tốt công tác giáo dục tưởng, chính trị trong cán bộ, giáo viên và học sinh như quán triệt tốt các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ năm học. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giáo viên và học sinh.  Trong học kỳ không sảy ra hiện tượng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, mọi giáo viên đều nhệt tình, trách nhiệm hết lòng vì học sinh thân yêu.  

   - 100% số lớp thực hiện tốt những quy định về chương trình thời khoá biểu môn đạo đức cho học sinh , đặc biệt là giảng dạy môn đạo đức theo hướng đổi mới, luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức, tình cảm cho học sinh ở tất cả các môn học và các hoạt động đặc biệt là hoạt động ngoại khoá.  Trong học kỳ, không sảy ra hiện tượng học sinh vô lễ với các thầy cô giáo hoặc mắc các tệ nạn xã hội.

   - Kết quả cụ thể là :

          + Loại thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh 335/335 = 100%

          + Loại chưa thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh: 0

2) Giáo dục trí dục :

   - Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình quy định của bộ giáo dục, đảm bảo tiến độ và chất lượng .

   - Mọi Giáo viên đều có ý thức chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp , giảng dạy với tinh thần trách nhiệm cao luôn quan tâm chú ý tới các đối tượng yếu , những học sinh có hoàn cảnh khó khăn . Luôn có ý thức tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ban giám hiệu tăng cường kiểm tra nội bộ trường học dưới nhiều hình thức như dự giờ thăm lớp , kiểm tra việc chấm , chữa bài của giáo viên , kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học. Nhiều giáo viên đã dành thời gian ra chơi, thời gian cuối các buổi học hoặc thứ bẩy, chủ nhật phụ đạo thêm cho học sinh yếu.

   - Cử chọn những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng để  bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ những ngày đầu năm học .

   - Học sinh chăm chỉ học tập, nhiều học sinh đã đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

   - Tổ chức nghiêm túc các lần kiểm tra định kỳ để đánh giá đúng thực trạng chất lượng các lớp .

Kết quả cụ thể là:

·        Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I.

    - Môn TV : Tỉ lệ đạt TB trở lên là : 98,5% ( bình quân toàn huyện là 97,9% )

  - Môn toán : Tỉ lệ đạt TB trở lên là : 97,3 % ( bình quân toàn huyện là 96,9 % )

KHỐI
 LỚP

TỔNG
 SỐ
HS

SỐ
HS DỰ THI

MễN TIẾNG VIỆT

MễN TOÁN

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Lớp 1

74

71

53

 

16

 

2

 

0

0

63

 

7

 

1

 

0

0

Lớp 2

67

65

25

 

28

 

9

 

3

 

34

 

27

 

3

 

1

 

Lớp 3

58

56

10

 

32

 

12

 

2

 

13

 

28

 

11

 

4

 

Lớp 4

68

68

16

 

28

 

24

 

0

 

18

 

30

 

18

 

2

 

Lớp 5

68

68

19

 

36

 

13

 

0

 

39

 

22

 

5

 

2

 

Cộng

335

328

123

 

140

 

60

 

5

 

167

 

114

 

38

 

9

 

 

   * Các môn Khác ( Đánh giá bằng nhận xét) : 100% học sinh xếp loại hoàn thành hoặc hoàn thành tốt môn học.  

   Các môn đánh giá bằng điểm số, có 98 học sinh đạt tất cả các điểm giỏi, 117 Học sinh đạt điểm khá hoặc giỏi .

  * Công tác giữ vở sạch viết chữ đẹp.

          Giữ vở sạch, viết chữ đẹp là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm học vì vậy nhà trường đã tiến hành giao chỉ tiêu chữ viết cho giáo viên chủ nhiệm. Trong học kỳ I đã tổ chức kiểm tra vở của học sinh 2 lần, và kiểm tra chữ viết của các lớp 2 lần.  Các lớp có phong trào " giữ vở sạch, viết chữ đẹp" tốt là  là: ……………………... Tổ chức thành công Hội thi vở sạch chữ đẹp cấp trường cho giáo viên và học sinh.

3) Giáo dục lao động, thẩm mỹ, thể dục, vệ sinh .

          - 100% thực hiện nghiêm túc đúng nội dung chương trình các môn âm nhạc, mỹ thuật , thể dục. Luôn quan tâm chú trọng giáo dục học sinh có ý thức biết giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, lớp học .

 - Tổ chức tốt có nề nếp việc giáo dục lao động, thẩm mỹ, thể dục , vệ sinh qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp như múa hát tập thể, hoạt động đoàn đội, các phong trào thi đua theo chủ điểm như thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, chào mừng ngày thành lập quân đội. Tổ chức thành công “ giao lưu tiếng hát dân ca”, thi  báo tường, Hội thi Rung chuông vàng nhân ngày nhà giáo việt Nam  cấp trường. Chọn 1 tiết mục tham gia Hội thi cấp huyện  đạt giải A của Hội thi.

- Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi , thể dục thể thao trong các giờ ra chơi. Hội thi học sinh giỏi TDTT trường có 1 HS đạt giảI 3 môn điền kinh, xếp chung thứ 5/31 trường đạt giảI khuyến khích.Trong học kỳ đã tổ chức hội diễn văn nghệ, thi báo tường.

 4) Công tác xây dựng đội ngũ .

          -Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường có 15 giáo viên  tham gia 100% đạt khá giỏi. Trong đó đạt giỏi 15/15 thầy cô. Cử chọn 1 giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt giáo viên giỏi xếp chung toàn đoàn xếp thứ 13/31 trường.

6) Công tác xã hội hoá giáo dục.

          -  Nhà trường đã thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục: Đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương luôn quan tâm đến giáo dục thực sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.

- Trong học kỳ nhà trường đã tranh thủ được sự ủng hộ của hội cha mẹ học sinh do đó công tác xã hội hóa giáo dục đạt được kết quả cao. Tổng số tiền cha mẹ học sinh đóng góp xây dựng quỹ phụ huynh là 31.400.000 đ để làm quỹ khen thưởng hs, quỹ XHH là 47.100.000 đồng để trả tiền công phục vụ học sinh, bổ sung CSVC cho trường, lớp.

 7. Công tác chữ thập đỏ.

   - Trong học kỳ giáo viên và học sinh nhà trường đã mua tăm ủng hộ hội người mù Lý Nhân 2 lượt với tổng số tiền là 1340.000 đồng. ủng hộ quỹ vì trẻ thơ, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, ủng hộ đồng bào lũ lụt với tổng số tiền là 5 119 000 đồng cùng nhiều quần áo, sách vở.

          Trong dịp tết Tân mão này Doanh nghiệp Chiến Hương ủng hộ 1.000.000 đồng tặng quà cho 10 học sinh nghèo. PGD có 7 xuất quà cho hs nghèo

   * Những thành tích xuất sắc đã đạt được trong học kỳ I đó là :

          - 100% xếp loại hạnh kiểm hoàn thành nhiệm vụ.

          - Chất lượng giáo dục văn hóa vượt bình quân toàn huyện.

          - Công tác tuyển sinh và duyệt lên lớp đạt 98,5/100 điểm xếp thứ 7.

          - Công tác phổ cập đạt 99,5/100 điểm xếp thứ 1

          - Giao lưu tiếng hát dân ca giáo viên và học sinh đạt giải A.

          - HS giỏi TDTT xếp thứ 5/31 trường đạt giải khuyến khích.

          - Chi bộ được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.

   Đề nghị các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh nổ một tràng pháo tay để chúc mừng thành tích thày và trò nhà trường đã đạt được trong học kỳ I vừa qua.

   * Để có được kết quả xuất sắc trên là nhờ sự quan tân chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các ngành, đoàn thể ; Sự ủng hộ của các doanh nghiệp, CMHS, và nhân dân địa phương; sự cố gắng hết mình của các thầy cô giáo; sự nỗ lực học tập của các em học sinh. Thay mặt cho các thầy cô giáo và toàn thể học sinh tôi xin chân thành cảm ơn Đảng uỷ, HĐND, UBND các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân xã Nguyên Lý, cảm ơn hội cha mẹ học sinh đã giúp đỡ nhà trường trong học kỳ I vừa qua .

 

PHẦN II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II

   Kính thưa các vị đại biểu !

  Kính thưa các thầy cô giáo!

  Các em học sinh yêu quý !

  Học kỳ I năm học 2012 - 2013 nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi mong rằng các thầy cô giáo, các em học sinh hãy phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II. Cụ thể là:

  1) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; củng cố , duy trì kỷ cương, nề nếp trong dạy , học và mọi hoạt động.  

   2) Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ về công tác phổ cập để chuẩn bị cho đợt kiểm tra lần 2 của PGD.

   3) Tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục đạo đức học sinh phấn đấu kết thúc năm học 100% học sinh hoàn thành 5 nhiệm vụ.

   4) Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để dự thi các cấp vào tháng 4,   phấn đấu đạt 15-20 giải các cấp. Trong đó cấp tỉnh đạt ít nhất 4 giải , xếp loại chung thứ 3- 10/31 trường.

  5) Tổ chức tốt giao lưu trò chơi dân gian, cac hoạt động kỷ niệm 124 năm ngày sinh Nhật Bác,  38 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

   6) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học phấn đấu kết thúc năm học 100% cán bộ giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có máy tính cá nhân.

  7) Thực hiện tốt vui xuân Tân Mão vui tươi, an toàn, lành mạnh, triệt để tiết kiệm, chống mọi xa hoa lãng phí , chấp hành nghiêm kỷ luật lao động. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 36/2009/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ về cấm sản xuất , tàng trữ , buôn bán vận chuyển và đốt pháo , bảo đảm an toàn giao thông trong dịp tết , tổ chức tốt việc trồng cây sau tết.  

   8) Tổ chức tốt việc ôn tập cuối năm phấn đấu kết thúc năm học giảm tỉ lệ học sinh xếp loại yếu xuống còn từ 1-2 %

   9) Tổ chức tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi TDTT để tham gia Hội thi cấp huyện đạt chỉ tiêu đề ra.

   10) Phấn đấu khi kết thúc năm học xếp loại chung các chỉ tiêu trong khoảng 10 trường tốp đầu huyện. Giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 

       Để đạt được các chỉ tiêu trên rất mong sự quan tâm của các cấp, các ngành, các vị đại biểu, Đảng uỷ, HĐND,UBND, các ban ngành đoàn thể xã Nguyên Lý, hội khuyến học, chi bộ và nhân dân các xóm trên địa bàn, các cá nhân, các nhà hảo tâm, đặc biệt là sự ủng hộ của hội cha mẹ học sinh. Hãy giành những gì tốt đẹp nhất cho con em chúng ta, cho mỗi mầm non của các gia đình  hôm nay là chủ nhân của đất nước mai sau, để cấp học tiểu học xứng đáng là cấp học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

 

  Cuối cùng nhân dịp đầu năm mới 2013 và xuân Quý Tỵ sắp đến cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu khách, các thầy cô giáo, và toàn thể học sinh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

    Xin chân thành cám ơn!

 

 

 

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA, BẾ MẠC LỄ SƠ KẾT

   Kính thưa các vị đại biểu !

  Kính thưa các thầy cô giáo!

  Các em học sinh yêu quý !

  Sau một thời gian làm việc lễ sơ kết học kỳ I năm học 2012 - 2013 đã thành công tốt đẹp. Thầy và trò nhà trường rất vui mừng được đón tiếp các vị đại biểu đại diện cho ban chấp hành Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Nguyên Lý, các ông bà đại diện phụ huynh các lớp.

   Đặc biệt Trong buổi lễ Thày và trò nhà trường đã được nghe ý kiến phát biểu động viên và giao nhiệm vụ của ông :………………………………………………..đại diện cho Đảng và chính quyền địa phương. Thay mặt các thầy cô giáo và học sinh toàn trường tôI xin chân thành cám ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Xin hứa với đồng chí, cùng đảng, chính quyền, phụ huynh, nhân dân địa phương thầy và trò nhà trường sẽ phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

   Xin chân thành cảm ơn Đảng uỷ, HĐND, UBND các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân xã Nguyên Lý đã chỉ đạo, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần với thầy và trò nhà trường trong học Kỳ I vừa qua, cảm ơn hội cha mẹ học sinh đã phối kết hợp, giúp đỡ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   Với tinh thần giáo dục & Đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của nhà nước và của Toàn dân; giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu rất mong sự quan tâm sâu sắc hơn nữa của Đảng uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể, nhân dân địa phương, hội cha mẹ học sinh.

   Cuối cùng nhân dịp đầu năm mới cho phép tôi một lần nữa gửi tới các vị đại biểu khách, các thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm mới thắng lợi mới !

Xin chân thành cảm ơn !

 


Comments