‎‏‎‎‎‎‎‏‎‏‎‎‏‏‏‎‎‎‏‎‎‏‎‎‎‏‏‏‏‏‏‎‏‎‏‎‏‎‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎‎‎‎‏‏‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‏‎‎‎‏‏‎‏‏‏‏‎‎‏‎‏‎‏‏‏‎‏‏‎‏‎‏‎‎‏‎‎Điều hướng‎‏‎‎‏‎

  1107ngày kể từ khi
  đầu năm học 2011 - 2012

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Trường tiểu học Hoà Lý trân trọng giới thiệu một số sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên trong trường để ban đọc tham khảo. Xin chân thành cảm ơn !
  Č
  ĉ
  Tiểu học Hoà Lý,
  16:17 05-12-2010
  ĉ
  Tiểu học Hoà Lý,
  20:03 02-12-2010
  ĉ
  Tiểu học Hoà Lý,
  16:19 05-12-2010
  ĉ
  Tiểu học Hoà Lý,
  16:16 05-12-2010
  ĉ
  Tiểu học Hoà Lý,
  17:27 05-12-2010
  ĉ
  Tiểu học Hoà Lý,
  07:17 13-12-2013
  ĉ
  Tiểu học Hoà Lý,
  16:17 05-12-2010
  ċ
  skkn-lananh.rtf
  (136k)
  Tiểu học Hoà Lý,
  20:04 02-12-2010
  Comments