Kiểm định chất lượng

   Ngày 12 tháng 10 năm 2010, đoàn đánh giá ngoài của sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nam đã tiến hành kiểm định chất lượng tại trường. Trường tiểu học Hoà Lý xin giới thiệu một số hình ảnh và hồ sơ liên quan đến công tác kiểm định chất lượng để đồng nghiệp và bạn đọc tham khảo, đóng góp ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn !
 
                                   Một số hình ảnh đoàn đánh giá ngoài của Sở GD - ĐT Hà Nam làm việc tại trường
 
                         
     Đ/C Khuất Quang Thịnh - Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng sở GD - ĐT Hà Nam phát biểu tại buổi làm việc
 
                                   
                                          
                                   Đ/C Đinh Văn Đằng - Phó phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng phát biểu tại buổi làm việc.
 
                                     
                                                                   Các nhóm tiến hành đánh giá các tiêu chuẩn
 
                                   
                                         Đ/C Phạm Trọng Cảnh - Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến của đoàn đánh giá ngoài 
 
                     
                                                             Các hộp đựng thông tin, minh chứng
   
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
06:37, 10 thg 1, 2011
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:03, 1 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:03, 1 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:04, 1 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:04, 1 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:05, 1 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:04, 1 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:05, 1 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
20:03, 1 thg 12, 2010
Comments