Tổ giáo viên lớp 1 năm học 2013 - 2014

1. Cô Nguyễn Thị Hiệp - chủ nhiệm lớp 1A - Tổ trưởng.
     - Năm sinh : 1968
    - Nơi ở hiện nay : Xóm 3,4 - Thôn Đồng Phú - Xã Nguyên Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam
    - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
    - Năm vào ngành : 1988
    - Số điện thoại : 0351.3874097
2. Cô Trần Thị Kim Hoa - Chủ nhiệm lớp 1B
     - Năm sinh : 1977
    - Nơi ở hiện nay : Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam
    - Trình độ chuyên môn: CĐSP
    - Năm vào ngành : 1998
    - Số điện thoại : 0948 917 199
  -Email : tranthikimhoa@gmail.com
3. Cô Phạm Thị Ngọc Linh 
  - Năm sinh 1987
  - Trình độ chuyên môn: ĐHSP
   - Năm vào ngành 2009
  - Số điện thoại: 0977570567
  - Email:
4. Cô Nguyễn Thị Hà - dạy tiếng Anh 
     - Ngày sinh : 1986
    - Nơi ở hiện nay : xóm 4 Mão Cầu - Xã Nguyên Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam
    - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm ( tiếng Anh)
    - Năm vào ngành : 2009    
    - Số điện thoại : 0978684192
    -Email :
5. Cô ; Bùi Thị Hải - Giáo viên Âm nhạc
     - Năm sinh : 1991
    - Nơi ở hiện nay : Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
    - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
    - Năm vào ngành : 2011
    - Số điện thoại :0973369294
    -Emai: duccuong197@gmail.com

Comments