Tổ giáo viên lớp 2+3 năm học 2013 - 2014

 
1. Cô Trần Thị Chi  - chủ nhiệm lớp 2A - Tổ trưởng.
     - Ngày sinh : 10/6/1977
    - Nơi ở hiện nay : Xóm 3 - Thôn Trần Xá - Xã Nguyên Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam
    - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
    - Năm vào ngành : 1997
    - Số điện thoại : 0976 442 779
    -Email : TTCHI77C1HOA@HANAM.EDU.VN

2. Thầy  Bùi Đình Quân  - Tổ phó
    - Ngày sinh : 1988
    - Nơi ở hiện nay : Thôn Nga Thượng - Xã Nguyên Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam
    - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
    - Năm vào ngành : 2011
    - Số điện thoại : 01674645832
    - Email : buiquan88hn@gmail.com

3. Cô Nguyễn Thị Thu Huyền  - chủ nhiệm lớp 2B
     - Ngày sinh : 1985
    - Nơi ở hiện nay : Đức Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam
    - Trình độ chuyên môn: cao đẳng sư phạm
    - Năm vào ngành : 2011
    - Số điện thoại :

4. Cô Đào Thị Thu Hiền - Chủ nhiệm lớp 2C
     - Năm sinh : 1980
    - Nơi ở hiện nay :Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam
    - Trình độ chuyên môn: CĐSP
    - Năm vào ngành : 
    - Số điện thoại : 
  -Email : daothihien1980@gmail.com

5. cô Trần Thị Dung - chủ nhiệm lớp 5B
- Ngày sinh : 1988
- Nơi ở hiện nay : Xóm 1+3 - thôn Mão Cầu - Xã Nguyên Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
- Năm vào ngành : 2009
- Số điện thoại :
- Email : 

6. cô Trần Thị Tố Linh chủ nhiệm lớp 3B
    - ngày sinh 1988
    - nơi ở hiện nay; vĩnh Trụ - Lý nhân - Hà nam
   - Trình độ chuyên môn ; Cao đẳng sư phạm
    - năm vào ngành: 2011

7. cô Nguyễn Thị Nhài Chủ nhiệm lớp 3C
   - Năm sinh: 1992
  - Nơi ở hiện nay: Nguyên Lý - Lý Nhân - Hà Nam,
  - Trình độ chuyên môn: CĐSP
  - Năm vào ngành: 2013
  - Số điện thoại: 01667858650
  - Email: