Lãnh đạo trường

1. Hiệu trưởng: Phạm Thị Hường
    - Ngày sinh : 29.04.1972
    - Chỗ ở hiện nay : Xóm Hải Long 2 - Xã Nguyên Lý - Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam
    - Trình độ chuyên môn : Đại học sư phạm
    - Năm vào ngành : 1992
    - Điện thoại : 01643947404
    - Email : PTHUONG72C1HOA@HANAM.EDU.VN
2. Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Thanh Huyền
     - Ngày sinh : 06/10/1975
    - Nơi ở hiện nay : xóm 4 - Trần Xá - Xã Nguyên Lý - Huyện Lý Nhân - Hà Nam
    - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
    - Năm vào ngành : 1994
    - Số điện thoại : 0989695975
    -Email : VTTHUYEN75C1HOA@HANAM.EDU.VN













Comments