Đội TNTP Hồ Chí MInh

    Năm học 2010 - 2011 Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường tiểu học Hoà Lý có 335 đội viên và nhi đồng, sinh hoạt tại 13 chi đội và sao nhi đồng.
Một số hình ảnh hoạt động của Liên đội TNTP Hồ Chí Minh trường tiểu học Hoà Lý                            Một buổi sinh hoạt đội điểm tại chi đội 5A


                                 Cô Trần Thị Dung - giáo viên chủ nhiệm lớp 5A


                     Thầy Đoàn Hà Giang - Tổng phụ trách phát biểu tại buổi sinh hoạt đội chi đội lớp 5A


Comments