BCH Công đoàn

1. Đồng chí : Vũ Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn
2. Đồng chí : Nguyễn Thị Hiệp - Uỷ viên - ban TTND
3. Đồng chí: Dương Thị Kim Thoa - Uỷ viên - Trưởng ban Thanh tra nhân dân.
 
ċ
DHcongdoan.zip
(51k)
Tiểu học Hoà Lý,
08:29, 27 thg 7, 2010
Comments