Chi bộ

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ LÝ
. Đồng Chí : Phạm Thị Hường
    - Sinh ngày 29 tháng 4 năm 1972
    - Ngày vào Đảng: 28/6/2001
    - Ngày chính thức:28/6/2002
    - Chức vụ : Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng.
3. Đồng chí : Nguyễn Thị Hiệp
    - Sinh ngày: 1968
    - Ngày vào Đảng: 28/6/2001
    - Ngày chính thức:28/6/2002
    - Chức vụ :  Đảng viên, tổ trưởng tổ giáo viên lớp 1
4. Đồng Chí : Bùi Thị Thu Trà
    - Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1974
    - Ngày vào Đảng:  16/11/2000
    - Ngày chính thức:16/11/2001
    - Chức vụ :Đảng viên, tổ trưởng tổ giáo viên lớp 4 + 5
5. Đồng chí : Trần Thị Chi
    - Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1977
    - Ngày vào Đảng: 18/01/2000
    - Ngày chính thức:18/01/2001
    - Chức vụ :Đảng viên, tổ trưởng tổ giáo viên lớp 2+3
6. Đồng chí : Vũ Thị Thanh Huyền
    - Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1975
    - Ngày vào Đảng: 28/6/2001
    - Ngày chính thức:28/6/2002
    - Chức vụ : Đảng viên, Hiệu Phó,
7. Đồng chí : Dương Thị Kim Thoa
    - Sinh ngày 30 tháng 1 năm 1975
    - Ngày vào Đảng: 5/8/2004
    - Ngày chính thức:5/8/2005
    - Chức vụ :Đảng viên, tổ phó tổ giáo viên lớp 2 + 3
8. Đồng chí: Bùi Thị Hà
    - Sinh ngày
    - Ngày vào Đảng:
    - Ngày chính thức:
    - Chức vụ :Đảng viên
9. Đồng chí: Trần Thị Dung
    - Sinh ngày
    - Ngày vào Đảng: 1/7/2011
    - Ngày chính thức:
    - Chức vụ :Đảng viên.Giáo viên lớp 4. Bí thư chi đoàn.
10. Đồng chí: Chu Thị Hải Yến
    - Sinh ngày:
    - Ngày vào Đảng: 10/2011
    - Chức vụ: Đảng viên: Giáo viên phụ đạo học sinh yếu.
 
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

    Trong những năm qua, chi bộ trường tiểu học Hoà Lý đã phát huy sức mạnh đoàn kết, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường 8 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Công đoàn 9 năm liên tục được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.  Chi bộ 10 năm liên tiếp được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh xuất sắc của Đảng bộ xã Nguyên Lý. Nhiều năm liên tục được Ban chấp hành đảng bộ xã Nguyên Lý tặng giấy khen.  Tháng 10 năm 2010 chi bộ nhà trường được ban chỉ đạo cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Huyện Lý Nhân tặng giấy khen chi bộ điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2007 - 2010.

 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHI BỘ VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2010
 
   *  Chiều ngày 14 tháng 12 năm 2010 chi bộ trường tiểu học Hoà Lý đã tiến hành đánh giá chi bộ và đảng viên năm 2010. Kết quả cụ thể là :
    1 - Chi bộ : đạt trong sạch vẵng mạnh.
    2 - Đảng viên:
        - Đồng chí : Phạm Trọng Cảnh         - Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
        - Đồng chí : Phạm Thị Hường         - Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
        - Đồng chí : Trần Thị Chi                 - Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
        - Đồng chí : Vũ Thị Thanh Huyền     - Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
        - Đồng chí : Bùi Thị Thu Trà             - Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
        - Đồng chí : Nguyễn Thị Hiệp           - Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
        - Đồng chí : Dương Thị Kim Thoa     - Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
        - Đồng chí : Trần Thị Lan Anh          - Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
        - Đồng chí : Bùi Thị Hà                   - Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  * Sáng 7 tháng 1 năm 2011 Đảng bộ xã Nguyên Lý đã tiến hành tổng kết công tác Đảng năm 2010, chi bộ nhà trường đã được Đảng bộ tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. Cá nhân đồng chí Phạm Trọng Cảnh - Đảng ủy viên, Bí thư chi chi bộ cũng vinh dự được tặng giấy khen với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.
 
 
 
 
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
00:00, 16 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
23:56, 15 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
05:21, 9 thg 1, 2011
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
00:23, 16 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
00:24, 16 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
00:24, 16 thg 12, 2010
Comments