Bồi dưỡng giáo viên

  Tr­ường Tiểu học Hoà lý trân trọng giới thiệu một số nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý. Một số tài liệu được đưa lên trang này do nhà trường sưu tầm và tuyển chọn để đồng nghiệp và bạn đọc tham khảo. Rất mong tác giả của các tài liệu này thông cảm !
ć
Tiểu học Hoà Lý,
19:35, 2 thg 12, 2010
ć
Tiểu học Hoà Lý,
19:35, 2 thg 12, 2010
ć
Tiểu học Hoà Lý,
19:35, 2 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
21:19, 10 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
21:20, 10 thg 12, 2010
ć
Tiểu học Hoà Lý,
18:48, 2 thg 12, 2010
ć
Tiểu học Hoà Lý,
18:51, 2 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
21:20, 10 thg 12, 2010
ć
Tiểu học Hoà Lý,
19:15, 2 thg 12, 2010
ć
Tiểu học Hoà Lý,
19:19, 2 thg 12, 2010
ĉ
QD14.doc
(148k)
Tiểu học Hoà Lý,
19:37, 2 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
21:21, 10 thg 12, 2010
ċ
Thethuctrinhbayvanban.zip
(64k)
Tiểu học Hoà Lý,
19:42, 2 thg 12, 2010
ć
Tiểu học Hoà Lý,
19:27, 2 thg 12, 2010
ć
Tiểu học Hoà Lý,
19:27, 2 thg 12, 2010
ć
Tiểu học Hoà Lý,
19:28, 2 thg 12, 2010
ć
Tiểu học Hoà Lý,
19:30, 2 thg 12, 2010
ć
Tiểu học Hoà Lý,
19:18, 2 thg 12, 2010
ĉ
Tiểu học Hoà Lý,
19:38, 2 thg 12, 2010
Comments